MİSYON/ VİZYON/ HEDEFLER

MİSYON: Gıda güvenliğini en ön palan çıkartarak kaliteli, girişimci, yeni teknolojik gelişmeleri takip eden insan sağlığını tehdit edecek unsurları bertaraf ederek gıda güvenliğinin gelişmesini sağlamaktır.

VİZYON: 2023 Türkiye’sinin dünya ülkeleri nezdinde üstün bir kuruluş olmanın, gıda teknolojisi ve gıda güvenliği konusunda güvenilir saygın bir yer elde etmektir.

AMAÇLAR

1) EĞİTİM

 • Temel mühendislik eğitimini en iyi şekilde alan;
 • Elde ettiği beceri ve bilgileri en iyi şekilde kullanabilen;
 • Mesleki etiğie saygılı, dürüst, ülkesi ve devleti için üstün fedakârlıklardan kaçmayan;
 • Araştırmaya açık, teknolojik gelişmeleri takip edebilen uygulamaya kayabilen;
 • Ulusal ve uluslar arası kuruluşlarda mezunlarının tercih edildiği genç nesil mühendisler yetiştirmektir.

2) AR- GE

 • İlk etapta araştırma görevlilerinin BAP projeleri entegre olarak görevlendirilmesi;
 • AB-TÜBİTAK-DPT-KUDAKA-SANAYİ BAKANLIĞI destekli projelerle bölümün güçlendirilmesi;
 • Öğretim Üyelerinin KOSGEB destekli Erzincan Üniversitesi-Sanayi İşbirliğinin Eğitim programlarına entegre edilmesi;
 • SCI kapsamı dergilerde Öğretim Üyelerinin yayın sayılarının artırılması, teşvik edilmesi;
 • Öğretim Üyelerinin Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımın sağlanması ve teşvik edilmesi; yeni gelişmeleri bölüme yansıtmaları;
 • Bilime katkıda bulunan ve ülke gereksinimlerini karşılayan araştırma yapmaktır.

3) KURUMSAL

 • Gıda Sektörü ile ilgili Ulusal ve Uluslararası kuruluşlar ile entegre olunması öğrencilerimizin staj ve devamında çalışma olanaklarının sağlanması
 • Mezunlar ile etkili bir iletişim ağı oluşturulması, bölüme ilgilerinin artırılması ve katkılarının sağlanması
 • Endüstri, kamu kuruluşu, meslek ve tüketici örgütü temsilcilerinden bir danışma kurulu oluşturulması,
 • Danışmanlık, eğitim, araştırma ve analiz hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile sektörel ve toplumsal ilişkileri güçlendirmektir.

2023 STRATEJİK PLANI UYGULAMALARI

 • Gıdaların AB normalarına uygun hale getirilmesi
 • “Gıda Terörü” kavramının toplumsal bilicini yerleştirilmesi
 • Ülkemiz ve Dünya ölçeğinde gıda tüketimin kontrol altına laınabilmesi ve İsraf Ekanomizi kavramının toplumsal bir kampayaya dönüştürülmesi devamlılığının esasının gözetilmesi
 • Gıda Endüstrisi kurumlarının AR-GE çalışmlarının deteklanması kurumsal bazdaki problere bilimsrl çözümler geitirlmesi
 • Gıda endüstrisi atıklarının değerlendirilmesi
 • Analiz laboratuvarı oluşturulması

BRANŞLAR

Gıda Bilimleri

Gıda Teknolojisi