Elektrik-Elektronik Mühendisliği       

Elektrik üretim, iletim ve dağıtımı; bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarım, üretim ve işletmesi; haberleşme sistem ve tesislerinin kurulum ve işletilmesi; elektronik alet ve teçhizatın üretim, bakım ve geliştirilmesi ile ilgili çalışma yapan bir mühendislik dalıdır.

Neden Elektrik Elektronik Mühendisliği?

İçinde yaşadığımız ortamı tamamen şekillendirip değiştiren, bilgi teknolojileri, iletişim teknolojileri gibi teknolojik gelişmelerin yanısıra; bu sistemlerin ihtiyacı olan enerji üretimi, iletimi, endüstriyel kontrol sistemleri, üretim teknolojileri gibi hayatın çoğu alanları Elektrik-Elektronik Mühendisinin ilgi alanına girmektedir.

Dolayısı ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği oldukça geniş bir iş potansiyeline sahip olmasından dolayı tercih edilen mühendislik birimlerinin başında gelmektedir.

Elektrik Elektronik Mühendisliği’nin Amacı

Kuvvetli (elektrik) ve zayıf (elektronik) akımlarla çalışan alet ve sistemlerin yapımı, geliştirilmesi, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve sistemin bakımı, haberleşme sistem ve tesislerinin kurulum ve işletilmesi, elektronik alet ve teçhizatın üretim, bakım ve geliştirilmesi ilgili eğitim ve araştırma yapmaktır.

Elektrik Elektronik Mühendisliği’nin Çalışma Alanları

 • Alanlarıyla ilgili varsa kendi mühendislik firmalarını açarak,
 • Büyük firmalarda “arge mühendisi” olarak,
 • Mühendislik firmasında “proje mühendisi” olarak,
 • Firma ve fabrikalarda herhangi bir birimde “yönetici” olarak,
 • Sahada ekip yönetimi için “saha mühendisi” olarak,
 • “tasarım mühendisi” olarak,
 • “yazılım mühendisi” olarak,
 • Kurulum, onarım, bakımda ekip yönetimi için “bakım mühendisi” olarak,
 • Üretimi yapılan bir ürün ya da parçayı pazarlamak için “satış mühendisi” olarak,
 • Yapı denetim firmasında “Elektrik mühendisi uygulama ve proje denetçisi” olarak,
 • Yapı denetim firmasında “Elektrik mühendisi kontrol elemanı” olarak çalışabilirler.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Erzincan üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesine bağlı olarak Nisan 2010 tarihinde eğitime başlamıştır. Bölümümüzde aşağıda listelenen 6 Anabilim Dalında lisans seviyesinde eğitim-öğretim yürütülmekte ve araştırmalar yapılmaktadır. Eğitim dili Türkçe olan bölümümüzde isteyen öğrenciler 1 yıl İngilizce hazırlık alabilmektedirler. Öğrencilerimiz temel meslek derslerine ilave olarak seçmeli derslerle gerekli krediyi sağlanmak suretiyle mezun olurlar. Öğrenim süresi, hazırlık süresi hariç dört yıl olan bölümümüzden öğrenciler, “Elektrik Elektronik Mühendisi ” ünvanı ile mezun olmakta ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans diploması almaktadırlar.

Bölümümüzün Hedefleri

 • Yüksek kalitede mühendislik için gerekli bilgi ve beceriyi deneyimli kadrosu aracılığı ile öğrencilerine sağlayarak, mezunlarını her geçen gün artan ihtiyaçları karşılayacak teknolojileri geliştirebilen ve dünya ile başarıyla rekabet edebilecek düzeye ulaştırmak
 • Öğrencilere çağdaş eğitim imkanı sağlayarak alanlarında etkin çalışabilecek yaratıcı bireyler yetiştirmek
 • Piyasada rekabet edebilecek düzeyde mühendislik bilgisi vermek
 • Tasarım yapabilme yetisi kazandırmak
 • Etik ve sosyal değerlere saygılı, sorumluluk duygusuna sahip, çalışkan ve üretken bireyler yetiştirmek
 • Kaliteli eğitimi ile, dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilen, insanlığın ihtiyaçlarını algılayıp hızlı ve en iyi şekilde bu ihtiyaçları karşılamak için gerekli çözümleri üretebilen ve uluslarası alanda başarı sağlayacak lider mühendisler yetiştirerek başarılarıyla göze çarpan mühendislik bölümlerinden biri olmaktır.

Bölümümüz Anabilim Dalları

 • Devreler ve Sistemler Teorisi
 • Elektronik Manyetik Alanlar ve Manyetik Dalga Tekniği
 • Elektrik Makineleri
 • Elektronik
 • Haberleşme
 • Kontrol ve Kumanda Sistemleri