Prof. Dr. Adnan ÖZEL

Dekan

                                                                                                                          

Doç. Dr. Ahmet BARAN                                                                                                             Yrd. Doç. Dr. Özgü BAYRAK

Dekan Yardımcısı                                                                                                                                  Dekan Yardımcısı

Asalettin AĞYAZI

Fakülte Sekreteri