Prof. Dr. Adnan ÖZEL
 Dekan
 
 Doç. Dr. Ahmet BARAN
 Dekan Yardımcısı
 
 Dr.Öğr.Üyesi Özgü BAYRAK
 Dekan Yardımcısı
 Asalettin AĞYAZI
 Fakülte Sekreteri