Bilgisayar Mühendisliği 

Bilgisayar bilimlerini temel alan, bilgisayarların yardımcı olabileceği her konuda teknik çözümleri üreten bir mühendislik dalıdır. İçinde bilgisayar olan, yazılım ve donanım bileşenleri içeren sistemlerin çözümlenmesi, boyutlandırılması, tasarlanması, gerçeklenmesi, sınanması ve üretilmesi bilgisayar mühendisliği alanına girer.Günümüzde kullandığımız birçok sistem ve ürün bilgisayar yazılım ve donanımı içermekte ya da bilgisayar teknolojileri kullanılarak üretilmektedir. Gömülü sistemlerden (cep telefonu, müzik çalar) büyük bilgisayar ağları üzerinde çalışan yazılımlara (arama motorları), bilgisayar oyunlarından bilgisayar destekli mühendislik uygulamalarına kadar gündelik hayatımızı kolaylaştıran, bilgisayarsız olanaksız olan birçok şeyi olanaklı kılan sistemler bilgisayar mühendisliği öğretisi sayesinde hayata geçirilmiştir.

Bilgisayar Mühendislerinin Amaçları

Diğer mühendisliklerde olduğu gibi en az kaynakla, en kısa sürede, en dayanıklı ve kullanışlı ürünler üretmektir. Bilgisayar sistemleri konu olduğunda bu, en az bilgisayar gereksinimiyle (bellek, işlemci, saklama alanı gibi), en çabuk çözüm bulan, en az hatayla çalışan ve kullanımı en kolay bilgisayar çözümleri üretmek anlamına gelir.