mfertugay_5 Ünvan/Ad Soyad Prof.Dr. MUSTAFA FATİH ERTUGAY
Anabilim Dalı Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı
Telefon +90 446 2240088
E- Posta mfertugayerzincan.edu.tr
Özgeçmiş
Ünvan/Ad Soyad Yrd.Doç.Dr. MERT KARAOĞLAN
Anabilim Dalı Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı
Telefon + 90 446 2240088 | Dahili : 43412
E- Posta  mert.karaoglanerzincan.edu.tr
Özgeçmiş
 Ünvan/Ad Soyad Yrd. Doç.Dr. FİDAN ERDEN KARAOĞLAN
 Anabilim Dalı GIDA BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
 Telefon  + 90 446 2240088 | Dahili :
 E- Posta fidan.karaoglanerzincan.edu.tr
Özgeçmiş
 Ünvan/Ad Soyad Arş. Gör. ÖZLEM ŞAHİN
 Anabilim Dalı GIDA BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
 Telefon   + 90 446 2240088 | Dahili :
 E- Posta ozlemsahinerzincan.edu.tr
Özgeçmiş
 Ünvan/Ad Soyad Arş. Gör. TÜLAY AYGÜN
 Anabilim Dalı GIDA BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
 Telefon   + 90 446 2240088 | Dahili :
 E- Posta
Özgeçmiş