İDARİ KADRO
Adı Soyadı Görevi Ünvanı Dahili E-Posta Adresi
Asalettin AĞYAZI Fakülte Sekreteri Fakülte Sekreteri 43116 aagyazi@erzincan.edu.tr
Barış KARATAY Tahakkuk-Satın Alma Bilgisayar İşletmeni 43118 bkaratay@erzincan.edu.tr
Ali ÇEVİK Öğrenci İşleri Bilgisayar İşletmeni 43064 acevik@erzincan.edu.tr
Süleyman ERTEMOĞLU Öğrenci İşleri Bilgisayar İşletmeni 43064 suleyman.ertemoglu@erzincan.edu.tr
Hüseyin OK Personel İşleri-Taşınır Kayıt Yetkilisi Memur 43121 hok@erzincan.edu.tr
Meryem ATALAY Özel Kalem-Bölüm Sekreterliği Memur 43000 matalay@erzincan.edu.tr
Pınar YILMAZ Yazı İşleri-Bölüm Sekreterliği Bilgisayar İşletmeni 43107 pinar.yilmaz@erzincan.edu.tr
Salih KARANLIK Tekniker Tekniker 43108 skaranlik@erzincan.edu.tr
Kadir Karahan KÜPELİ Teknisyen Teknisyen   kkupeli@erzincan.edu.tr