YARDIMCI DOÇENT ADAYLARI İÇİN YABANCI DİL (İNGİLİZCE) SINAVI

YARDIMCI DOÇENT ADAYLARI İÇİN YABANCI DİL (İNGİLİZCE) SINAVI

           

Fakültemiz için 19/12/2016 tarihinde Resmi Gazetede ilan edilen Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adayların Yabancı Dil Sınavı (İngilizce) 10/01/2017 Salı günü saat 14:00’da Fakültemiz Toplantı Salonunda yapılacaktır.